Stortinget - Møte torsdag den 29. november 2018 *

Dato: 29.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.23.