Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.30.