Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2019 *

Dato: 21.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.21.