Stortinget - Møte onsdag den 6. februar 2019 *

Dato: 06.02.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.02.