Stortinget - Møte onsdag den 16. januar 2019 *

Dato: 16.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.05.