Stortinget - Møte torsdag den 15. februar 2018

Dato: 15.02.2018
President: Svein Roald Hansen

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:02:38]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet, og vi ønsker alle en god skidag.