Stortinget - Møte tirsdag den 15. november 2016

Dato: 15.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.15.