Stortinget - Møte tirsdag den 18. oktober 2016

Dato: 18.10.2016
President: Marit Nybakk

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.01.