Stortinget - Møte onsdag den 12. oktober 2016

Dato: 12.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.35.