Stortinget - Møte tirsdag den 4. oktober 2016

Dato: 04.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.02.