Stortinget - Møte tirsdag den 30. mai 2017

Dato: 30.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.06.