Stortinget - Møte mandag den 13. mars 2017

Dato: 13.03.2017
President: Ingjerd Schou

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.31.