Stortinget - Møte torsdag den 9. februar 2017

Dato: 09.02.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.34.