Stortinget - Møte onsdag den 3. februar 2016 kl. 10

Dato: 03.02.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.25.