Stortinget - Møte onsdag den 20. januar 2016 kl. 10

Dato: 20.01.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.50.