Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2015 kl. 10

Dato: 26.11.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Det ser ut til at Stortinget da er klar til å votere.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.