Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2015 kl. 10

Dato: 26.11.2015

Referatsaker

Sak nr. 10 [13:38:04]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det er ikke tilfellet.