Stortinget - Møte onsdag den 6. mai 2015 kl. 10

Dato: 06.05.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.01.