Stortinget - Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10

Dato: 26.03.2015

Referatsaker

Sak nr. 6 [12:50:47]

Referat

 • 1.(209)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Q. Raja om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge (Dokument 8:78 S (2014–2015))

 • 2.(210)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ola Elvestuen og Bård Vegar Solhjell om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi (Dokument 8:80 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(211)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014 (Dokument 9 (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(212)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Anniken Huitfeldt, Stine Renate Håheim, Helga Pedersen og Eirik Sivertsen om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet (Dokument 8:79 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(213)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Geir Pollestad om en egen stortingsmelding om norsk luftfart (Dokument 8:77 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Før møtet heves vil presidenten minne om at det er møte i Stortinget den 7. april med møtestart kl. 12. Samtidig vil presidenten få lov til å ønske samtlige representanter et riktig godt arbeid ute i sine valgkretser nå når påsken står for døren, og håper det blir en god og glad påskehøytid for alle. Riktig god påske!

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.