Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 92 (2013–2014), jf. Innst. 258 L (2013–2014) og Prop. 64 L (2013–2014))

Sak nr. 28 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)