Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2012 kl. 10

Dato: 22.05.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.20.