Stortinget - Møte fredag den 18. juni 2010 kl. 9

Dato: 18.06.2010

Sak nr. 13

Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 351 L):
«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt.»

Votering i sak nr. 13

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010:

«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 159 mot 10 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.50.58)