Høringer - Åpen kontrollhøring 6. februar 2019 om Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Dato: 06.02.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

Formalia

Møteleder: Dag Terje Andersen (A) (komiteens leder)