Høringer - Høring mandag den 28. januar 2019 *

Dato: 28.01.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Høringen ble avsluttet kl. 16.05.