Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 18. mai 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Kjersti Toppe

leder

ordfører