Representantforslag om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre

Dette dokument

  • Representantforslag 218 S (2020–2021)
  • Fra: Sylvi Listhaug, Morten Stordalen, Silje Hjemdal og Kari Kjønaas Kjos
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Sylvi Listhaug

Morten Stordalen

Silje Hjemdal

Kari Kjønaas Kjos