Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. november 2018

Olaug V. Bollestad

Åshild Bruun-Gundersen

leder

ordfører