Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Terje Aasland, Odd Omland og Tore Hagebakken om opprettelsen av et toppindustrisenter

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. november 2016

Geir Pollestad

Gunnar Gundersen

leder

ordfører