Innstilling fra justiskomiteen om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 17. november 2015

Hadia Tajik

Jenny Klinge

leder

ordfører