Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Dette dokument

  • Innst. 34 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 3:6 (2014–2015)
  • Dato: 03.11.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. november 2015

Martin Kolberg

Abid Q. Raja

leder

ordfører