Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 23. april 2013

Per Sandberg

Hans Frode Kielland Asmyhr

leder

ordfører