Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Harald T. Nesvik, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene – herunder avskaffing av den såkalte «Brustad-bua»

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 28. februar 2012

Gunn Karin Gjul

Linda C. Hofstad Helleland

leder

ordfører