9.12.1 Post 80 Renter

9.12.1.1 Sammendrag

Posten omfatter bl.a. opptjente og betalte renter og forsinkelsesrenter og opptjente, ikke betalte renter. På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 238,4 mill. kroner, fra 3 856,7 mill. kroner til 3 618,3 mill. kroner.

9.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.