8.19.1 Post 1 Gebyrinntekter, borettsregister

8.19.1.1 Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 462 post 1. På bakgrunn av den nye organiseringen av tinglysingen foreslås det å omdisponere 51,76 mill. kroner fra kap. 3462 post 1 til nytt kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, ny post 1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag under Miljøverndepartementet.

8.19.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.19.2 Post 2 Gebyrinntekter, fast eiendom

8.19.2.1 Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 462 post 1. På bakgrunn av den nye organiseringen av tinglysingen, foreslås det å omdisponere 928,8 mill. kroner fra kap. 3462 post 1 til nytt kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, ny post 2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom under Miljøverndepartementet.

8.19.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.