7.9 Andre merknader og forslag fremkommet under komiteens behandling

7.9.1 Arctic Tour of Norway

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er kjent med planer om å arrangere et internasjonalt sykkelritt i Nord-Norge, kalt «Arctic Tour of Norway». Disse medlemmer mener at et slikt internasjonalt sykkelritt kan ha mange positive ringvirkninger nasjonalt, samt være med på å markedsføre Norge på en positiv måte.