20.16.1 Post 1 Driftsinntekter

20.16.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 1,61 mill. kroner. Inntektsøkningen skyldes de foreslåtte organisatoriske endringene Forsvarets logistikkorganisasjon.

20.16.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.