Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
27.03.2019

Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
27.03.2019

Dokument 8:68 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
28.03.2019

Prop. 39 L (2018-2019)

Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Behandles av Næringskomiteen
11.04.2019