Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
29.01.2019

Dokument 8:218 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone

Behandles av Finanskomiteen
07.02.2019
29.01.2019

Dokument 8:227 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler

Behandles av Justiskomiteen
05.03.2019
29.01.2019

Dokument 8:242 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
05.02.2019
29.01.2019

Dokument 8:241 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Karin Andersen om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
05.02.2019
29.01.2019

Prop. 109 L (2017-2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Behandles av Finanskomiteen
07.02.2019
29.01.2019

Dokument 8:10 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv

Behandles av Finanskomiteen
07.02.2019
29.01.2019

Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
31.01.2019

Prop. 106 L (2017-2018)

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
12.02.2019