Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Svein Harberg, Magne Rommetveit, Eva Kristin Hansen, Bente Stein Mathisen, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten)

Dette dokument

  • Grunnlovsforslag 8 (2019–2020)
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
19. juni 2020

Dag Terje Andersen

Svein Harberg

Magne Rommetveit

Eva Kristin Hansen

Bente Stein Mathisen

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Terje Breivik

Une Bastholm

Bjørnar Moxnes