Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Dette dokument

  • Dokument 3:13 (2015-2016)
  • Dato: 07.02.2017
  • Utgiver: Riksrevisjonen
  • Sidetall: 24

Innhold