Beslutninger fra presidentskapets møte 6. juni 2019

Ukeprogram uken 10.–15. juni 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 23)

Beslutning:
Godkjennes.

Innstilling Dokument 8:77 S (2018-2019) Representantforslag om å stramme inn
karanteneordningen (2019/749)

Beslutning:
Innstillingen avgis.
Debattopplegg foreslås.

Innstilling om endringer i Stortingets forretningsorden for å legge til rette for faste voteringstidspunkter (2017/4110)

Beslutning:
Innstillingen avgis.

Innstilling om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (2018/981)

Beslutning:
Innstillingen avgis.

Innstilling om regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer for 2019 (2018/1784)

Beslutning:
Innstillingen avgis.

Stortingsgruppenes årsregnskap 2018 (2017/4605)

Beslutning:
Revisors uttalelse om bruk av midler fra Stortinget til stortingsgruppene, og stortingsgruppenes innsendte regnskapsrapporter og revisjonsberetninger for 2018 tas til orientering.


Sist oppdatert: 12.06.2019 11:22