Beslutninger fra presidentskapets møte 31. januar 2019

Ukeprogram uken 4.–9. februar 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 11)

Beslutning:
Godkjennes.

Henvendelse fra MDG vedrørende muntlig spørretime

Beslutning:
Det gjøres ikke endringer av fordelingen av hovedspørsmål mellom de nåværende opposisjonspartiene. Den tiden som blir til rådighet med ett opposisjonsparti mindre, kan benyttes til flere oppfølgingsspørsmål, som fordeles av presidenten etter fo. § 72 fjerde ledd.


Sist oppdatert: 13.02.2019 12:17