Beslutninger fra presidentskapets møte 16. mai 2019

Ukeprogram uken 20.–25. mai 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 21)

Beslutning:
Godkjennes.

Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene (2018/1078)

Beslutning:
Tas til orientering.

Prop. 55 L (2018-2019) og Prop. 80 L (2018-2019) – Søknad om utsettelse (2019/1440)

Beslutning:
Søknaden innvilges.


Sist oppdatert: 11.06.2019 10:29