Vedrørende Statoils kontrakt i Angola

På komitémøtet 26.04.2016 ble det vedtatt å avslutte korrespondansen med statsråden.