Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli

Den særskilte komité har avholdt åpen høring i følgende sak:

Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011.

Høringen fant sted onsdag 18. januar 2012.

Korrespondanse i saken

Spørsmålsbrev

Brev av 09.12.2011 med spørsmål fra den særskilte komité til justisministeren

Brev av 09.12.2011 med spørsmål fra den særskilte komité til forsvarsministeren 

Brev av 09.12.2011 med spørsmål fra den særskilte komité til helse- og omsorgsministeren 

Brev av 09.12.2011 med spørsmål fra den særskilte komité til fornyings,- administrasjons- og kirkeministeren 

Brev av 09.12.2011 med spørsmål fra den særskilte komité til finansministeren 

Brev av 09.12.2011 med spørsmål fra den særskilte komité til kunnskapsministeren

Svarbrev

Svar på spørsmål fra fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren av 17.01.2012

Svar på spørsmål fra justis- og beredskapsministeren av 16.01.2012

Svar på spørsmål fra forsvarsministeren av 16.01.2012 

Svar på spørsmål fra finansministeren av 20.12.2011

Svar på spørsmål fra kunnskapsministeren av 21.12.2011

Svar på spørsmål fra fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren av 22.12.2011

Svar på spørsmål fra helse- og omsorgsministeren av 22.12.2011 

Svar på spørsmål fra forsvarsministeren av 22.12.2011 

Svar på spørsmål fra justisministeren av 22.12.2011
m/ vedlegg som starter på side 42

Nye spørsmålsbrev

(Nummereringen relaterer seg til de tidligere stilte spørsmålene)

Brev av 11.01.2012 med  nye spørsmål fra den særskilte komité til justisministeren

Brev av 11.01.2012 med  nye spørsmål fra den særskilte komité til forsvarsministeren

Brev av 11.01.2012 med  nye spørsmål fra den særskilte komité til fornyings- og kirkeministeren 

Svar på nye spørsmålsbrev

Svar på nye spørsmål fra justis- og beredskapsministeren av 16.01.2012

Svar på nye spørsmål fra forsvarsministeren av 16.01.2012 

Svar på nye spørsmål fra fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren av 16.01.2012

Tilleggsinformasjon fra justis- og beredskapsdepartementet av 31.01.12
 

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Den særskilte komité
Stortinget
0026 Oslo

E-postadresse:

serkom@stortinget.no

Komitésekretær:

Ingrid Sand, tlf. 23 31 35 33
Bengt Holmen, tlf. 23 31 30 60

Førstekonsulent:

Tore Fossum / Ingrid Ovedie Volden 
tlf. 23 31 37 47
Telefaks: 23 31 38 47

Komitéarkivet:

Lene Andreassen, tlf. 23 31 37 22
Telefaks: 23 31 38 47

Ingen saker å vise