Koronatiltak på Stortinget

Se oversikt over koronatiltakene på Stortinget.

Presidentskapet vedtok 17. januar 2022 følgende:
  • Publikumsgalleriet åpnes for publikum med krav om én meter avstand og munnbind fra 18. januar 2022.
  • Trimrom og gymsal åpnes for individuell trening fra 18. januar 2022.
Følgende tiltak videreføres inntil videre:
  • I komitéhøringer skal høringsinstansene delta digitalt.
  • Komiteene bes vurdere om komitémøter kan gjennomføres helt eller delvis digitalt i henhold til bestemmelsene i forretningsorden om dette. Dersom anbefalingene om avstand ikke kan overholdes, kan komiteene vurdere om også noen av komiteens medlemmer kan delta digitalt på høringer.
  • Det tillates kun besøk til stortingsrepresentanter og ansatte i partigruppene (inntil fem besøkende daglig) som er strengt nødvendig for den parlamentariske virksomheten. 
  • Alle arrangementer i Stortingets lokaler avlyses.
  • Komiteene og de internasjonale delegasjonene oppfordres til å begrense reiseaktivitet i inn- og utland, og bes eventuelt vurdere dette ut fra smittesituasjon, risiko for isolasjon/karantene på reisemål og ved hjemkomst, samt eventuell belastning for vertskap.
  • Omvisninger og læringsspill avlyses ut februar 2022.

Sist oppdatert: 19.01.2022 12:59