Grunnlovsforslag

I inneværende stortingsperiode er det fremlagt 40 grunnlovsforslag. De vil bli behandlet etter neste stortingsvalg. Se oversikt over forslagene.

 
 
Det er stortingsrepresentantene som legger frem forslag til grunnlovsendringer, men grunnlaget for forslaget kan komme fra andre. Forslagene må legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. Forslagene blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode.
 

Sist oppdatert: 30.10.2020 11:54