Eirik Sivertsen i arktisk parlamentarisk komitémøte. Foto: Stortinget

Eirik Sivertsen i arktisk parlamentarisk komitémøte. Foto: Stortinget

Forsterket arktisk samarbeid mot klimaendringer

Stortinget er vertskap for Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som arrangeres digitalt 13. og 14. april. Klimaendringer og et styrket arktisk samarbeid frem mot klimatoppmøtet i Glasgow til høsten blir viktige temaer på konferansen.

Klimaendringer står sentralt når representanter fra de fem nordiske landenes parlamenter og parlamentene i Canada, Russland, USA og Europaparlamentet, urbefolkning fra de arktiske områdene og en rekke observatører møtes digitalt 13. og 14. april.

– Arktis rammes først og hardt

– Klimaendringene rammer den arktiske regionen først og hardt. Det haster med å få implementert målene fra Paris-avtalen for å få bremset oppvarmingen. De arktiske landene må gå i front frem mot COP26, sier Eirik Sivertsen (A), som leder Stortingets delegasjon og det arktiske parlamentarikersamarbeidet.

COP26 er FNs 26. klimakonferanse, the 26th UN Climate Change Conference of the Parties.

Unge flytter

En av de største utfordringene i nord er at unge mennesker flytter fra landsdelen. Dette er også et tema på konferansen.

– For å snu denne trenden må vi å ta med ungdom i samtalen om hva som skal gjøres. Dette er årsaken til at vi har invitert med ungdomsrepresentanter til flere av sesjonene under konferansen, sier Sivertsen.

I tillegg til klima og demografi, er helsesamarbeid i lys av covid-19 og næringsutvikling i nord viktige temaer på konferansen. Konferansen vedtar en slutterklæring som sendes til regjeringene og parlamentene i de arktiske landene og EU samt til Arktisk råd.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpner konferansen 13. april.

Om samarbeidet i Arktis

Arktis er et område med velfungerende internasjonalt samarbeid gjennom blant annet Arktisk råd og Det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Parlamentarikerne har tett kontakt med regjeringssamarbeidet i Arktisk råd. Samarbeidet startet i 1993, og Stortinget opprettet en fast delegasjon 22. oktober 2009.

Følg konferansen på Stortingets YouTube-kanal

Programmet for konferansen kan du lese her

Les artikkel om det arktisk parlamentariske samarbeidet – engelsk utgave

Les mer på www.arcticparl.org

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid


Sist oppdatert: 12.04.2021 11:46