Ny voteringspraksis på Stortinget

Stortinget har innført ny voteringspraksis. Som hovedregel skal det være to faste voteringstidspunkter i Stortinget i uken: Tirsdager kl. 15.00 og torsdager kl. 14.00.

Voteringer tirsdager og torsdager

Tirsdagsvoteringen vil normalt inneholde følgende saker:

  • Saker som er ferdig debatterte innen kl. 14.00 samme dag
  • De sakene fra foregående torsdag som ikke ble ferdig debatterte før kl. 13.00 
  • Saker fra fredag og mandag dersom det har vært møter da (eventuelt også møter i helgen, men det skjer svært sjelden utenom innspurtperiodene)

Torsdagsvoteringen vil normalt inneholde følgende saker:

  • Saker som er ferdig debatterte innen kl. 13.00 samme dag
  • Saker fra foregående tirsdag som ikke ble ferdig debatterte før kl. 14.00

Debatten avbrytes omtrent ti minutter før votering, og det ringes for å innkalle til votering.

Dersom debattene er ferdig tidligere, vil det bli pause frem til votering.

Innspurtperioder

Hovedregelen om faste voteringstidspunkter fravikes i innspurtperiodene, det vil si de siste ukene før jul og før sommeren.

Med ny ordning legges det opp til at man i innspurtperioden før jul voterer hver dag ved møtets slutt, av hensyn til en hensiktsmessig behandling av statsbudsjettet.

I innspurten før sommeren voteres det hver dag. Mandag–torsdag voteres det på et fast tidspunkt, mens på fredager voteres det ved møteslutt.

Presidentskapet vil i rimelig tid informere representantene om når innspurtperiodene starter og slutter.

Andre unntak

Ut over innspurtperiodene vil det i noen tilfeller kunne være behov for å gjøre unntak fra hovedregelen om fast voteringstidspunkt. Det kan for eksempel være lovsaker, viktige/kontroversielle saker, saker behandlet i lukket møte eller saker som bør avgjøres samme dag som debatten.

Under behandlingen av grunnlovsforslag, mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og andre saker som krever (tilnærmet) full sal, blir det votering rett etter at sakene er ferdig debattert.

I siste møte før jul og før påske blir det votering ved møtets slutt, slik at alle debatterte saker er avgjort innen Stortinget tar jule- og påskeferie.

For at det ikke skal gå for lang tid mellom debatt og votering, vil votering også legges til slutt i siste møte før plenumsfrie uker.

Innføringen av faste voteringspunkter vil evalueres etter å ha virket gjennom en hel sesjon.

Les presidentskapets innstilling om å legge til rette for faste voteringstidspunkter


Sist oppdatert: 15.10.2019 15:30