Torill Eidsheim på Svalbard. Foto: Stortinget.

Torill Eidsheim på Svalbard. Foto: Stortinget.

Det som skjer i Arktis …

16. september ledet Torill Eidsheim, spesialrepresentant for Arktis til OSSE PA, et webseminar om hvordan folkevalgte kan sette dagsorden for skjerpet og mer forpliktende klimaarbeid.

‒ Det er ikke selvsagt at parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa skal engasjere seg i hva som skjer i Arktis, men det er gledelig, lovende og faktisk helt nødvendig, sier Torill Eidsheim, spesialrepresentant for Arktis til OSSE PA.
 
‒ Selv for oss i Norge, som bor nær en vill og tilsynelatende uberørt natur, kan det være lett å tenke at endringene i Arktis er noe som skjer isolert og distansert fra vår utvikling, at det er noe som ikke angår oss. Enda fjernere kan klimaet i Arktis virke hvis man bor i land hvor grunnleggende demokratiske rettigheter og sikkerhet er truet.
 

‒ Vil påvirke oss alle

‒ Men endringene er i gang, og de vil påvirke oss alle, sier Eidsheim, som 16. september ledet et webseminar om hvordan folkevalgte kan sette dagsorden for skjerpet og mer forpliktende klimaarbeid.
 
 
Arktis er et område i rask endring. Både med store miljøforandringer og økende aktivitet.
 
‒ Jeg ønsker å bidra til økt forståelse for hvordan man kan skape en bærekraftig utvikling for Arktis, og ikke minst få frem hvor avhengige vi er av kunnskapsdeling og internasjonalt samarbeid, sier Eidsheim.
 
‒ Dagens klimakrise ble ikke skapt av de arktiske landene, men er et resultat av de globale utslippene. Vi er helt avhengig av en felles global innsats for å få redusert utslippene. 
 
‒ Samtidig vet vi at utviklingen i Arktis også påvirker resten av verden. Når isen smelter bidrar det ikke bare til at havnivået stiger, men manglende is på havet absorberer mer sollys og bidrar til ytterligere raskere temperaturøkninger, med dramatiske følger for hele kloden vår. Det som skjer i Arktis forblir ikke i Arktis, sier hun.
 
 
Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) består av to deler, parlamentarikerforsamlingen og ministerforsamlingen.
 

‒ Samarbeid og relasjoner er viktig

‒ I parlamentarikergruppen (OSSE PA) har vi kommet frem til enighet om en rekke prosjekter. Samarbeidet trenger fornyet styrke, og vi som deltar på Norges vegne vil gjøre vårt for å sikre at dette skjer. Samarbeid og relasjoner er viktig for at vi skal kunne løse klimautfordringene og sikre en videre bærekraftig utvikling i Arktis.
 
‒ Internasjonalt samarbeid på parlamentarikernivå – ikke minst i Europa – er viktigere enn på lenge. Verden er i rask endring, og vi ser en økende ustabilitet i etablerte relasjoner. Norge har et utstrakt og omfattende engasjement for å sikre fredelig samarbeid og utvikling i verden.
 
‒ Vi fikk en sterk påminnelse om vår sårbarhet da covid-19 rammet oss i mars. Det vil komme en post-covid-19-tid, men lite trolig en pandemifri fremtid. Samarbeid om løsninger vil være grunnleggende nødvendig for bekjempelse av både virus, luftforurensning og klimaendringer. I OSSE (PA) er vi vårt ansvar bevisst, og vi vil ivareta vår innsats for sikkerhet og samarbeid, avslutter Eidsheim.
 

Sist oppdatert: 18.09.2020 13:30