Deltakere på det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet ved Havforskningsstasjonen på Austevoll sammen med representanter fra Havforskingsinstituttet. Foto: Kjartan Mæstad, Havforskingsinstituttet.

Deltakere på det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet ved Havforskningsstasjonen på Austevoll sammen med representanter fra Havforskingsinstituttet. Foto: Kjartan Mæstad, Havforskingsinstituttet.

Nordisk og baltisk komitéledermøte i Austevoll

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, var den 11. og 12. mars vertskap for det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet. 

– Skal en forstå Norge, holder det ikke med å besøket Oslo, en må også gå vest, nord eller sør, ut til kysten vår. Vårt havområde er seks til syv ganger så stort som fastlands-Norge. Derfor har vi tatt dere til Bergen og Austevoll, sa komitéleder Huitfeldt da hun ønsket sine nordiske og baltiske utenrikskomiteleder-kollegaer velkommen til Bekkjarvik Gjestgiveri.

Faste halvårlige møter 

Anniken Huitfeldt var den 11. og 12. mars vertskap for det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet. Utenrikskomitélederne fra våre nærmeste naboland har faste halvårlige møter der vertskapsrollen roterer mellom de enkelte landene. Fra norsk side valgte man denne gang å gi deltakerne et innblikk i havnasjonen Norge og hva vi bidrar med globalt på bærekraftig havforvaltning, ved å ta deltakerne til Austevoll og Havforskningsinstituttets forskningsstasjon.

Ved ankomst til Bergen fikk møtedeltakerne en orientering om de utfordringer verden står overfor på matvaresikkerhet og hva havet her kan bidra med ved professor Sissel Rogne, leder for Havforskningsinstituttet. Instituttets professor, Peter Haugan, fortalte om hva Norge samlet gjør for å bidra til bærekraftig havforvaltning globalt, før temaet ble drøftet. Varaordfører Anja Heggholmen satte det hele i perspektiv i Bekkjarvik med å fortelle hva kystkommunen Austevoll lever av.

På den øvrige agenda for den nordisk-baltiske samlingen åpnet Arne Strand fra Christian Michelsens Institutt med orientere om situasjonen i Afghanistan, et land Stortingets utenriks- og forsvarskomité nylig besøkte. Utenrikskomitelederne oppdaterte hverandre om den parlamentariske situasjonen i sine respektive land, og hadde drøftinger over et vidt utenrikspolitisk saksfelt, som inkluderte brexit, forholdet mellom regjeringen og parlamentet ved utsendelse av militære styrker, forholdet til Russland og situasjonen i Midt-Østen.

Viktig med regelmessig og uformell kontakt

– Det er viktig å ha denne typen regelmessig og uformell kontakt med politiske kollegaer i våre nærmeste samarbeidsland, der nasjonale valg gjør at det ofte er utskiftinger i hvem som har disse utenrikskomiteledervervene. Samtidig har jeg for hvert møte Norge er vertskap for, lagt vekt på at kollegaene lærer litt mer om Norge. Sist gang tok jeg dem derfor med til Svalbard, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.  

Stortingets utenriks- og forsvarskomité


Sist oppdatert: 13.03.2019 10:33